Posledné Novinky

Article in the NÖN Hollabrunn

On July 18th 2019 a short article about the visit of the Bustard observation tower at the Wartberger church by the regional councilor Schleritzko was published.

NÖN - Artikel (jpeg, 221 KB)

 

Čítať ďalej…

Presentation as part of the EUGREENWEEK

Presentation about the successes of our three LIFE Projects as part of the #EUGREENWEEK.

The entire lectures can be followed live here: https://www.eugreenweek.eu/en/brussels-conference
An overview of the speakers: https://www.eugreenweek.eu/en/listing-speakers
And the registration page: https://registration.eugreenweek.eu/en/registration

 

Čítať ďalej…

Earth cabling of a medium voltage power line in Kiskunság National Park as part of a press event

In the course of a major press event with Hungarian Deputy Prime Minister Zolt Semjén, the first section of a medium-voltage power line from NKM in the Kiskunság National Park was transfered below the ground and the last pylon dismantled.

Čítať ďalej…

Article about the golden Jackal and the influence on the Great Bustard in Kurier

On March 20th 2019 an interesting article about the golden jackal and the influence on the Great Bustard is published in Kurier.

Kurier Article (pdf, 147 KB)

 

Čítať ďalej…

Sighting of a tagged Imperial Eagle by Jozef Chavko

These impressive photos were taken by our Bustard friend Jozef Chavko from the Raptor Protection Slovakia (Ochrana dravcov na Slovensku). The photos show an imperial eagle in the second calendar year, who was tagged on 06.07.2018 by the TB Raab in the March-Thaya-Auen in coordination with DI Hans Jörg Damm, Director of Agriculture and Forest Wilfersdorf of the Foundation Prince Liechtenstein and the professional hunter Stefan Weeks.
The bird stayed in Lower Austria and the Czech Republic for a long time after the tagging, but was spotted and photographed in the Bustard area Parndorfer Platte - Heideboden on the 2nd and 3rd of February. We hope that this bird will continue to provide many important information to learn more about the influence of the Imperial Eagle on the Great Bustard and to successfully protect both species.

Čítať ďalej…

Snaha o záchranu najväcšieho lietajúceho vtáka sveta - dropa fúzatého

Hlavným cieľom LIFE+ Projektu je pokračovanie úspešnej idei LIFE projektu “Drop fúzatý” v Rakúsku až do roku 2015 vo všetkých štyroch dôležitých oblastiach výskytu dropa fúzatého v Rakúsku.

V dvoch projektových územiach bol hlavný faktor mortality a zároveň hlavné ohrozenie populácie odstránený (preloženie línii elektického vedenia do pôdy a označenie zostávajúcich línii), v dvoch zostávajúcich projektových územiach  Sandboden a Praterterrasse sú tieto opatrenia potrebné vykonať. To by malo prispieť k dlhotrvajúcemu rastu populácie v Rakúsku, ako aj celej západo-panónskej populácie dropa fúzatého. Na príklade ochrany dropa bude verejnosti prezentovaná aj unikátna hodnota kultúrnej krajiny a potreba integrovanej ochrany prírody v rámci programov NATURA 2000 a LIFE.

Drop fúzatý (Otis tarda) je jedným z najťažších vtákov schopných letu. Je celosvetovo ohrozeným druhom, ktorý sa vyskytuje aj v Rakúsku. Globálna populácia tohto druhu predstavuje asi 50 000 jedincov, z ktorých približne 2 400 žije v Strednej Európe.

Rituálne toky samcov (vážiacich až 16 kg) v apríli a máji sú istotne jedným z najimpozantnejších divadiel prírody. V Rakúsku je možné tento tok pozorovať už len na pár miestach na východe krajiny. V období rozmnožovania sa samce pyšne prechádzajú v otvorenej poľnohospodárskej krajine (stepi). Počas toku dokážu bleskovo "obrátiť" operenie tak, že biele krycie perá a ruby primárnych a sekundárnych letiek sú otočené nahor. Keď tok vrcholí, rub chvosta - otočený dopredu a rozprestretý do vejára - tvorí najvyššiu časť tela a vták sa premení doslova na "bielu kopu peria". Týmto spôsobom sa samce stávajú viditeľným aj na veľké vzdialenosti a priťahujú samičky aj z ďalekých oblastí.

Ale prosím nevyrušovať! Dropy sú ostražité a náchylné na vyrušovanie. Keď cítia, že prichádza nebezpečenstvo, preletia na bezpečnejšie miesto vo vzdialenosti viac ako 1 km. To platí tak na tokajúce a hniezdiace vtáky ako aj samice s mláďatami.

Drop dokáže vzlietnuť bez rozbehnutia mávnutím svojich mohutných krídel. Sú to neúnavní letci prekonávajúci viac ako 200 km denne, ich manévrovanie je však obmedzené vďaka ich vlastnej váhe a veľkému rozpätiu krídel. V Strednej Európe migrujú dropy len čiastočne, ak je zima drsná, a to niekoľko sto kilometrov. Migrácia pre nich predstavuje nebezpečenstvo - napríklad kolízie s elektrickým vedením.

Zabezpečiť prežitie globálne ohrozeného dropa fúzatého v Strednej Európe, vrátane Rakúska - to je cieľom rozsiahlych ochranárskych projektov, ktoré sú v súčasnosti realizované v niekoľkých európskych krajinách za podpory Európskej únie.
Na týchto pravidelne aktualizovaných stránkach nájdete všetky relevantné informácie o dropovi a o priebežných ochranárskych opatreniach.

Osobitne chránené územia západopanónskej populácie dropa fúzatého
Osobitne chránené územia západopanónskej populácie dropa fúzatého