"Tím na ochranu dropa fúzatého"

BirdLife International podporuje zakladanie "tímov ochrany" pre jednotlivé globálne ohrozené druhy vtákov. Tieto tímy sú zložené z neformálnej skupiny expertov zo všetkých krajín výskytu daného druhu. Hlavným cieľom týchto skupín je uľahčiť medzinárodnú spoluprácu a výmenu informácií súvisiacich s implementáciou akčných plánov BirdLife pre záchranu druhov.

Nápad založiť takýto tím na ochranu dropa fúzatého (Great Bustard Conservation Team, GBCT) sa zrodil na medzinárodnom workshope "Ochrana dropov v Európe v posledných 15 rokoch - súčasné trendy, najlepšie príklady a budúce priority" v Lisabone (Portugalsko) v dňoch 23-25. november 2005. V súčasnosti vedie túto pracovnú skupinu Paul Goriup (Veľká Británia) za pomoci dvoch stredoeurópskych koordinátorov (Rainer Raab, Rakúsko).

Zoznam adries členov tímu GBCT udržuje a aktualizuje Rainer Raab. Prosíme Vás, informujte nás o zmenách Vašich adries a o prípadných nepresnostiach. Kontaktujte Rainera Raaba e-mailom: rainer.raab@grosstrappe.at (dajte prosím do predmetu: "address list GBCT").
Ďakujeme vopred za Vašu pomoc!

Zoznam adries bol aktualizovaný v október 2016