Posledné Novinky

Great Bustard MoU and LIFE Project Meeting

From 8th to 10th of March a meeting with the topic "Cross-border protection of the Great Bustard in Central Europe" takes place in Illmitz, Austria. Many experts from different countries were already invited and several interesting presentations are planned. A registration to the meeting is possible by sending an email to manuel.wojta@tbraab.at until the 1st of March. The agenda of the meeting can be found in the following PDF.

Technical Workshop Agenda (PDF, 36 KB)

Čítať ďalej…

LIFE-Projectmeeting with hungarian partners

On 16th of February 2107 a project meeting was held in Lakitelek. Plans for the new LIFE Project were discussed and talked about. (Action E.2: Project Board Meetings and Information Events)

Čítať ďalej…

LIFE-Projectmeeting with hungarian partners in Kecskemét (HU)

On 31.01.2017 a meeting with hungarian partners in Kecskemét was held. The former results and future steps of the LIFE Project werde exchanged and discussed. (Action E.2: Project Board Meetings and Information Events)

Čítať ďalej…

ORF TV Report about the Great Bustard in "Burgenland Heute"

At the last Bustard Monitoring, Rainer Raab was accompanied by an ORF TV Team to film an interesting short report about the Great Bustards in ihr tri-boarder region. The report can be viewed under the following link.  

ORF-Report 24.01.2017

 

 

Čítať ďalej…

Extensive chapter in the Report "Biologische Vielfalt in Österreich" of the Federal Environment Agency

In December 2012 an extensive chapter about the global situation, as well as many other interesting topics of the Great Bustard is published in the Report "Entwicklung der biologischen Vielfalt in Österreich".

Biologische Vielfalt in Österreich (pdf, 13,6 MB)

Čítať ďalej…

Snaha o záchranu najväcšieho lietajúceho vtáka sveta - dropa fúzatého

Hlavným cieľom LIFE+ Projektu je pokračovanie úspešnej idei LIFE projektu “Drop fúzatý” v Rakúsku až do roku 2015 vo všetkých štyroch dôležitých oblastiach výskytu dropa fúzatého v Rakúsku.

V dvoch projektových územiach bol hlavný faktor mortality a zároveň hlavné ohrozenie populácie odstránený (preloženie línii elektického vedenia do pôdy a označenie zostávajúcich línii), v dvoch zostávajúcich projektových územiach  Sandboden a Praterterrasse sú tieto opatrenia potrebné vykonať. To by malo prispieť k dlhotrvajúcemu rastu populácie v Rakúsku, ako aj celej západo-panónskej populácie dropa fúzatého. Na príklade ochrany dropa bude verejnosti prezentovaná aj unikátna hodnota kultúrnej krajiny a potreba integrovanej ochrany prírody v rámci programov NATURA 2000 a LIFE.

Drop fúzatý (Otis tarda) je jedným z najťažších vtákov schopných letu. Je celosvetovo ohrozeným druhom, ktorý sa vyskytuje aj v Rakúsku. Globálna populácia tohto druhu predstavuje asi 50 000 jedincov, z ktorých približne 2 400 žije v Strednej Európe.

Rituálne toky samcov (vážiacich až 16 kg) v apríli a máji sú istotne jedným z najimpozantnejších divadiel prírody. V Rakúsku je možné tento tok pozorovať už len na pár miestach na východe krajiny. V období rozmnožovania sa samce pyšne prechádzajú v otvorenej poľnohospodárskej krajine (stepi). Počas toku dokážu bleskovo "obrátiť" operenie tak, že biele krycie perá a ruby primárnych a sekundárnych letiek sú otočené nahor. Keď tok vrcholí, rub chvosta - otočený dopredu a rozprestretý do vejára - tvorí najvyššiu časť tela a vták sa premení doslova na "bielu kopu peria". Týmto spôsobom sa samce stávajú viditeľným aj na veľké vzdialenosti a priťahujú samičky aj z ďalekých oblastí.

Ale prosím nevyrušovať! Dropy sú ostražité a náchylné na vyrušovanie. Keď cítia, že prichádza nebezpečenstvo, preletia na bezpečnejšie miesto vo vzdialenosti viac ako 1 km. To platí tak na tokajúce a hniezdiace vtáky ako aj samice s mláďatami.

Drop dokáže vzlietnuť bez rozbehnutia mávnutím svojich mohutných krídel. Sú to neúnavní letci prekonávajúci viac ako 200 km denne, ich manévrovanie je však obmedzené vďaka ich vlastnej váhe a veľkému rozpätiu krídel. V Strednej Európe migrujú dropy len čiastočne, ak je zima drsná, a to niekoľko sto kilometrov. Migrácia pre nich predstavuje nebezpečenstvo - napríklad kolízie s elektrickým vedením.

Zabezpečiť prežitie globálne ohrozeného dropa fúzatého v Strednej Európe, vrátane Rakúska - to je cieľom rozsiahlych ochranárskych projektov, ktoré sú v súčasnosti realizované v niekoľkých európskych krajinách za podpory Európskej únie.
Na týchto pravidelne aktualizovaných stránkach nájdete všetky relevantné informácie o dropovi a o priebežných ochranárskych opatreniach.

Osobitne chránené územia západopanónskej populácie dropa fúzatého
Osobitne chránené územia západopanónskej populácie dropa fúzatého