Posledné Novinky

Tagged AUKI 57 found dead

Sad news about our tagged AUKI 57 on 29.03.2017: On his way back from his wintering habitat on Kreta, the Imperial Eagle collided with an unmarked high power voltage line in Hungary. More infos can be found under following link.

Life and death of OSLI, the young imperial eagle (pdf, 301 KB)

 

Osli

Čítať ďalej…

Article on the Homepage of UNEP in Europe

On 11.04.2017 an interesting Article about the current situation of the Great Bustard is released on the homepage of UNEP in Europe. The article talks about the threats for the Great Bustard and the successfully completed Great Bustard MoU and LIFE Project Meeting in Illmitz, Austria.

http://unepineurope.org/

PDF to the article (pdf, 134 KB)

Čítať ďalej…

Article in the hunting newspaper "Jagd in Tirol"

In the april issue of the newspaper "Jagd in Tirol" an extensive article about the Great Bustard, the threats and also about the LIFE projects for the conservation of the Great Bustard, is published.

Jagd in Tirol April 2017 (pdf, 9.930 KB)

Čítať ďalej…

Article in "Bezirksblätter Neusiedl"

On 22.03.2017 an interesteing article about the success of Great Bustard conservation from the last 12,5 years is released.

Bezirksblatt Neusiedl Teil 1 (pdf, 873 KB)

Bezirksblatt Neusiedl Teil 2 (pdf, 657 KB)

Čítať ďalej…

Several articles about the successful conservation of the Great Bustard

On May 10th several online articles and newspaper articles are published on ORF.burgenland, BVZ and burgenland.at. They mainly talk about the last 12,5 years of successful conservation of the Great Bustard in the westpannonian area.

 

orf.burgenland.at on 10.03.2017 (PDF, 107 KB)

www.bvz.at on 10.03.2017 (PDF, 26 KB)

www.burgenland.at am 10.03.2017 (PDF, 31 KB)

Newspaper article on 10.03.2017 (PDF, 257 KB)

Newspaper article on 10.03.2017 (PDF, 285 KB)

Newspaper article on 10.03.2017 (PDF, 944 KB)

 

 

Čítať ďalej…

Snaha o záchranu najväcšieho lietajúceho vtáka sveta - dropa fúzatého

Hlavným cieľom LIFE+ Projektu je pokračovanie úspešnej idei LIFE projektu “Drop fúzatý” v Rakúsku až do roku 2015 vo všetkých štyroch dôležitých oblastiach výskytu dropa fúzatého v Rakúsku.

V dvoch projektových územiach bol hlavný faktor mortality a zároveň hlavné ohrozenie populácie odstránený (preloženie línii elektického vedenia do pôdy a označenie zostávajúcich línii), v dvoch zostávajúcich projektových územiach  Sandboden a Praterterrasse sú tieto opatrenia potrebné vykonať. To by malo prispieť k dlhotrvajúcemu rastu populácie v Rakúsku, ako aj celej západo-panónskej populácie dropa fúzatého. Na príklade ochrany dropa bude verejnosti prezentovaná aj unikátna hodnota kultúrnej krajiny a potreba integrovanej ochrany prírody v rámci programov NATURA 2000 a LIFE.

Drop fúzatý (Otis tarda) je jedným z najťažších vtákov schopných letu. Je celosvetovo ohrozeným druhom, ktorý sa vyskytuje aj v Rakúsku. Globálna populácia tohto druhu predstavuje asi 50 000 jedincov, z ktorých približne 2 400 žije v Strednej Európe.

Rituálne toky samcov (vážiacich až 16 kg) v apríli a máji sú istotne jedným z najimpozantnejších divadiel prírody. V Rakúsku je možné tento tok pozorovať už len na pár miestach na východe krajiny. V období rozmnožovania sa samce pyšne prechádzajú v otvorenej poľnohospodárskej krajine (stepi). Počas toku dokážu bleskovo "obrátiť" operenie tak, že biele krycie perá a ruby primárnych a sekundárnych letiek sú otočené nahor. Keď tok vrcholí, rub chvosta - otočený dopredu a rozprestretý do vejára - tvorí najvyššiu časť tela a vták sa premení doslova na "bielu kopu peria". Týmto spôsobom sa samce stávajú viditeľným aj na veľké vzdialenosti a priťahujú samičky aj z ďalekých oblastí.

Ale prosím nevyrušovať! Dropy sú ostražité a náchylné na vyrušovanie. Keď cítia, že prichádza nebezpečenstvo, preletia na bezpečnejšie miesto vo vzdialenosti viac ako 1 km. To platí tak na tokajúce a hniezdiace vtáky ako aj samice s mláďatami.

Drop dokáže vzlietnuť bez rozbehnutia mávnutím svojich mohutných krídel. Sú to neúnavní letci prekonávajúci viac ako 200 km denne, ich manévrovanie je však obmedzené vďaka ich vlastnej váhe a veľkému rozpätiu krídel. V Strednej Európe migrujú dropy len čiastočne, ak je zima drsná, a to niekoľko sto kilometrov. Migrácia pre nich predstavuje nebezpečenstvo - napríklad kolízie s elektrickým vedením.

Zabezpečiť prežitie globálne ohrozeného dropa fúzatého v Strednej Európe, vrátane Rakúska - to je cieľom rozsiahlych ochranárskych projektov, ktoré sú v súčasnosti realizované v niekoľkých európskych krajinách za podpory Európskej únie.
Na týchto pravidelne aktualizovaných stránkach nájdete všetky relevantné informácie o dropovi a o priebežných ochranárskych opatreniach.

Osobitne chránené územia západopanónskej populácie dropa fúzatého
Osobitne chránené územia západopanónskej populácie dropa fúzatého