Posledné Novinky

Sad news from "Sitzendorf an der Schmida"

On July 21 an article is published about two dead Great Bustards. One of the Bustards had an injured wing and the second one was killed by a mower. That is a good example, that we still have a lot work in front of us for protecting Great Bustards.

Tot: Zwei Trappen in einer Woche (pdf, 213 KB)

 

Čítať ďalej…

Interesting article about the LIFE Project Great Bustard in a hungarian Online Journal

On July 8th 2017 an interesting article about the LIFE Project Great Bustard is published in an important hungarian Online Journal. The focus lays on the important cooperation with farmers and agrotechnology enterprises.

Die Zeit der Großtrappe - Im Vogelschutz zählt man auf die Landwirte (PDF, 535 KB)

Čítať ďalej…

ORF TV Report and several Newspaper Articles about the opening of the Great Bustard Observation Tower Zurndorf

ORF-Report about the official Opening of the LIFE+ Observation Tower Zurndorf. The opening of the tower was held in the course of the 25 years of LIFE anniversary and was a big success. Next to Bustard coordinator Rainer Raab, member of the parliament and mayor Werner Friedl, Councilor Astrid Eisenkopf and ÖGG chairmen Werner Falb-Meixner were present.

ORF-TV Report from the 19.05.2017

Burgenland: Großtrappen in einem neuen Blickfeld (pdf, 34 KB)

Gute Sicht auf Großtrappen (pdf, 574 KB)

Stromleitung unter der Erde schützen Großtrappen (pdf, 826 KB)

Aussichtsturm für Großtrappen (pdf, 1.653 KB)

Čítať ďalej…

Opening event of the Observation Tower Zurndorf

On 19.05.2017 the official Opening of the Observation Tower in Zurndorf takes place, in the course of the 25 years of LIFE anniversary, under the direction of member of the parliament mayor Werner Friedl, ÖGG chairman Werner Falb-Meixner, Great Bustard Coordinator Rainer Raab and Councilor Astrid Eisenkopf.

Čítať ďalej…

1.475 Reactions on a Facebook post about the Great Bustard

On May 15th 2017 a Facebook post, on the popular Birdwatching Facebook page "Birds" received 1.475 "Likes" and was shared 336 times on other pages and profiles.

Čítať ďalej…

Snaha o záchranu najväcšieho lietajúceho vtáka sveta - dropa fúzatého

Hlavným cieľom LIFE+ Projektu je pokračovanie úspešnej idei LIFE projektu “Drop fúzatý” v Rakúsku až do roku 2015 vo všetkých štyroch dôležitých oblastiach výskytu dropa fúzatého v Rakúsku.

V dvoch projektových územiach bol hlavný faktor mortality a zároveň hlavné ohrozenie populácie odstránený (preloženie línii elektického vedenia do pôdy a označenie zostávajúcich línii), v dvoch zostávajúcich projektových územiach  Sandboden a Praterterrasse sú tieto opatrenia potrebné vykonať. To by malo prispieť k dlhotrvajúcemu rastu populácie v Rakúsku, ako aj celej západo-panónskej populácie dropa fúzatého. Na príklade ochrany dropa bude verejnosti prezentovaná aj unikátna hodnota kultúrnej krajiny a potreba integrovanej ochrany prírody v rámci programov NATURA 2000 a LIFE.

Drop fúzatý (Otis tarda) je jedným z najťažších vtákov schopných letu. Je celosvetovo ohrozeným druhom, ktorý sa vyskytuje aj v Rakúsku. Globálna populácia tohto druhu predstavuje asi 50 000 jedincov, z ktorých približne 2 400 žije v Strednej Európe.

Rituálne toky samcov (vážiacich až 16 kg) v apríli a máji sú istotne jedným z najimpozantnejších divadiel prírody. V Rakúsku je možné tento tok pozorovať už len na pár miestach na východe krajiny. V období rozmnožovania sa samce pyšne prechádzajú v otvorenej poľnohospodárskej krajine (stepi). Počas toku dokážu bleskovo "obrátiť" operenie tak, že biele krycie perá a ruby primárnych a sekundárnych letiek sú otočené nahor. Keď tok vrcholí, rub chvosta - otočený dopredu a rozprestretý do vejára - tvorí najvyššiu časť tela a vták sa premení doslova na "bielu kopu peria". Týmto spôsobom sa samce stávajú viditeľným aj na veľké vzdialenosti a priťahujú samičky aj z ďalekých oblastí.

Ale prosím nevyrušovať! Dropy sú ostražité a náchylné na vyrušovanie. Keď cítia, že prichádza nebezpečenstvo, preletia na bezpečnejšie miesto vo vzdialenosti viac ako 1 km. To platí tak na tokajúce a hniezdiace vtáky ako aj samice s mláďatami.

Drop dokáže vzlietnuť bez rozbehnutia mávnutím svojich mohutných krídel. Sú to neúnavní letci prekonávajúci viac ako 200 km denne, ich manévrovanie je však obmedzené vďaka ich vlastnej váhe a veľkému rozpätiu krídel. V Strednej Európe migrujú dropy len čiastočne, ak je zima drsná, a to niekoľko sto kilometrov. Migrácia pre nich predstavuje nebezpečenstvo - napríklad kolízie s elektrickým vedením.

Zabezpečiť prežitie globálne ohrozeného dropa fúzatého v Strednej Európe, vrátane Rakúska - to je cieľom rozsiahlych ochranárskych projektov, ktoré sú v súčasnosti realizované v niekoľkých európskych krajinách za podpory Európskej únie.
Na týchto pravidelne aktualizovaných stránkach nájdete všetky relevantné informácie o dropovi a o priebežných ochranárskych opatreniach.

Osobitne chránené územia západopanónskej populácie dropa fúzatého
Osobitne chránené územia západopanónskej populácie dropa fúzatého