„Skupina pro ochranu dropa velkého“

BirdLife International podporuje ustavení „skupin pro druhovou ochranu“ světově ohrožených ptáků Evropy. Tyto týmy tvoří neformální seskupení odborníků ze všech areálových zemí jednotlivých druhů. Jejich hlavním cílem je podněcovat mezinárodní spolupráci a výměnu informací potřebných pro implementaci Akčních plánů vypracovaných pro dané druhy pod záštitou BirdLife International.

Myšlenka zřídit „Skupinu pro ochranu dropa velkého (GBCT)“ se zrodila na mezinárodní konferenci „Ochrana dropa velkého v Evropě v posledních 15 letech – současné trendy, nejlepší cesty a priority do budoucna“, která se konala v Lisabonu (Portugalsko) od 23. do 25.11.2005. Dnes vede GBCT Paul Goriup (VB) s asistencí koordinátora pro střední Evropu Rainera Raaba (Rakousko).

Seznam adres členů Skupiny pro ochranu dropa velkého (GBCT) má na starosti Rainer Raab. Kvůli jeho aktuálnosti Vás žádáme o sdělení zjištěných chyb nebo změn adres. Kontaktujte prosím za tímto účelem Rainera Raaba e-mailem na adrese: rainer.raab@grosstrappe.at (předmět: seznam adres GBCT).

Předem děkuji za Vaši spolupráci!

Seznam adres je aktualizován k datu říjen 2016.