Poslední Novinky

Several articles about the successful conservation of the Great Bustard

On May 10th several online articles and newspaper articles are published on ORF.burgenland, BVZ and burgenland.at. They mainly talk about the last 12,5 years of successful conservation of the Great Bustard in the westpannonian area.

 

orf.burgenland.at on 10.03.2017 (PDF, 107 KB)

www.bvz.at on 10.03.2017 (PDF, 26 KB)

www.burgenland.at am 10.03.2017 (PDF, 31 KB)

Newspaper article on 10.03.2017 (PDF, 257 KB)

Newspaper article on 10.03.2017 (PDF, 285 KB)

Newspaper article on 10.03.2017 (PDF, 944 KB)

 

 

Čti více ...

Great Bustard MoU and LIFE Project Meeting

From 08. to 10.03.2017 the international Great Bustard MoU and LIFE Project Meeting took place in Illmitz. The meeting with 42 participants from eight different countries (A, HU, DE, SVK, CZE, ROU, SRB, UK) was a huge success. In the course of the meeting many interesting presentations about the Conservation of the Great Bustard were held, an exciting field trip to the Bustard area Parndorfer Platte - Heideboden and an informative press conference with Landesrätin Astrid Eisenkopf took place. The meeting was additionally a very important step for planing the upcoming MoU-Meeting, which will be held 2018 in Germany. (Action E.6: Publications in scientific journals and presentations at scientific conferences)

(c) Förderverein Großtrappenschutz e.V.

Čti více ...

TV Report about the Conservation of the Great Bustard on Burgenland Heute

On "Burgenland Heute" an interesting report about the success of the last LIFE Projects "Conservation of the Great Bustard" is released. Landesrätin Eisenkopf, National park manager Kurt Kirchberger, ÖGG Chairman Werner Falb-Meixner, Representative of UNEP/CMS Tilman Schneider and Bustard coordinator Rainer Raab talk about the big success in Conservation of the Great Bustard in the west pannonian area.

Burgenland Heute 10.03.2017

Čti více ...

Great Bustard MoU and LIFE Project Meeting

From 8th to 10th of March a meeting with the topic "Cross-border protection of the Great Bustard in Central Europe" takes place in Illmitz, Austria. Many experts from different countries were already invited and several interesting presentations are planned. A registration to the meeting is possible by sending an email to manuel.wojta@tbraab.at until the 1st of March. The agenda of the meeting can be found in the following PDF.

Technical Workshop Agenda (PDF, 36 KB)

Čti více ...

Project visit by Dr. Felix Bergmann in the field

Dr. Felix Bergmann visits the Project area Parndorfer Platte - Heideboden. While being there, it was talked a lot about the LIFE Project. Besides Dr. Bergmann  Attila Králl and Péter Tóth from MME, Miklós Lóránt from National park Kiskunság, Enrica Seltenhammer from BMLFUW, Rosemarie Parz-Gollner and Werner Falb-Meixner from the ÖGG were there. The field trip was lead by Bustard coordinator Rainer Raab. (Action F.1: Overall Project coordination)

Čti více ...

Nový projekt LIFE+ „Drop velký“ 2010 - 2015 – úspešná ochrana západopanonské populace pokracuje

Cílem projektu LIFE+ je pokračování úspěšného konceptu projektu LIFE „Drop velký“ až do r. 2015, a to ve všech čtyřech oblastech významných pro dropa velkého v Rakousku.

Poté, co byla ve dvou dílčích oblastech dalekosáhle odstraněna hlavní příčina mortality a tím ohrožení celé západopanonské populace (elektrická vedení byla překládána do země, nebo označována), by měla být provedena další obdobná opatření zvláště na lokalitách Sandboden a Praterterrasse. To by mělo přispět k dlouhodobému zvýšení početnosti rakouské a celé přeshraniční západopanonské populace dropa velkého. Kromě toho bude místním obyvatelům na příkladu ochrany dropa představena mimořádná hodnota kulturní krajiny jejich regionu a nutnost mezinárodní ochrany přírody v rámci soustavy Natura 2000 a projektu LIFE+.

Drop velký (Otis tarda) patří k nejtěžším létajícím ptákům na světě. Je to jeden ze světově ohrožených druhů, které se vyskytují v Rakousku. Celosvětová populace čítá cca 50 000 jedinců, z toho 2400 ex. žije ve střední Evropě.

Drop velký (Otis tarda) je jedním z nejtěžších ptáků, kteří dokážou létat. Tento světově ohrožený druh se vyskytuje i v Rakousku. Celosvětová populace čítá přibližně 50 000 ptáků, 2400 jich žije ve střední Evropě.

Je to nesporně jeden z nejpůsobivějších jevů přírody, když samci dropa velkého (kteří mohou vážit více než 16 kg) předvádějí v dubnu a květnu své jedinečné svatební tance. V Rakousku je lze pozorovat jen na několika málo místech na východě země. V době rozmnožování se samci dropa velkého „pyšně“ procházejí otevřenou zatravněnou krajinou nebo zemědělskou „stepí“. Během toku umí bleskově převrátit křídla tak, že spodní strana ručních a loketních letek a spodní krovky směřují nahoru. Ve vrcholné fázi tvoří spodní strana ocasu, překlopeného dopředu a vějířovitě rozevřeného, nejvyšší bod a pták se mění v hromádku bílého peří. Takový samec je viditelný zdálky a přitahuje samice z širokého okolí.

Ale prosím nerušit!. Dropi jsou opatrní a plaší. Když cítí, že se blíží nebezpečí, odlétají na vzdálenost i více než 1 km, což platí jak pro tokající a hnízdící ptáky, tak pro samice s mláďaty.

Drop velký dokáže vzlétnout z místa. I když je to neúnavný letec a za den překoná vzdálenost i více než 200 km, jeho manévrovací schopnost je kvůli vysoké váze a velkému rozpětí křídel omezená. Středoevropští dropi jsou částečně stěhovaví, za tvrdých zim se posunují o několik set kilometrů. V té době jsou vystaveni různému nebezpečí, například kolizi s dráty elektrického vedení.

Zajistit přežití tohoto světově ohroženého druhu ve střední Evropě včetně Rakouska, to je cílem četných projektů záchrany, které jsou s finanční pomocí Evropské Unie v současnosti realizovány v několika evropských zemích.

Na těchto stránkách, které jsou pravidelně doplňovány a aktualizovány, můžete najít informace o dropovi velkém a probíhajících ochranářských opatřeních.

SPAs (ptací oblasti) pro západopanonskou populaci
SPAs (ptací oblasti) pro západopanonskou populaci