Poslední Novinky

Interesting article about the LIFE Project Great Bustard in a hungarian Online Journal

On July 8th 2017 an interesting article about the LIFE Project Great Bustard is published in an important hungarian Online Journal. The focus lays on the important cooperation with farmers and agrotechnology enterprises.

Die Zeit der Großtrappe - Im Vogelschutz zählt man auf die Landwirte (PDF, 535 KB)

Čti více ...

ORF TV Report and several Newspaper Articles about the opening of the Great Bustard Observation Tower Zurndorf

ORF-Report about the official Opening of the LIFE+ Observation Tower Zurndorf. The opening of the tower was held in the course of the 25 years of LIFE anniversary and was a big success. Next to Bustard coordinator Rainer Raab, member of the parliament and mayor Werner Friedl, Councilor Astrid Eisenkopf and ÖGG chairmen Werner Falb-Meixner were present.

ORF-TV Report from the 19.05.2017

Burgenland: Großtrappen in einem neuen Blickfeld (pdf, 34 KB)

Gute Sicht auf Großtrappen (pdf, 574 KB)

Stromleitung unter der Erde schützen Großtrappen (pdf, 826 KB)

Aussichtsturm für Großtrappen (pdf, 1.653 KB)

Čti více ...

Opening event of the Observation Tower Zurndorf

On 19.05.2017 the official Opening of the Observation Tower in Zurndorf takes place, in the course of the 25 years of LIFE anniversary, under the direction of member of the parliament mayor Werner Friedl, ÖGG chairman Werner Falb-Meixner, Great Bustard Coordinator Rainer Raab and Councilor Astrid Eisenkopf.

Čti více ...

1.475 Reactions on a Facebook post about the Great Bustard

On May 15th 2017 a Facebook post, on the popular Birdwatching Facebook page "Birds" received 1.475 "Likes" and was shared 336 times on other pages and profiles.

Čti více ...

Article in the national magazine "Geo-Magazin"

On 11.05.2017 an interesting article about the Great Bustard conservation in Hungary including the implemented measurements in the LIFE Project is published in the national magazine "Geo-Magazin".

Geo-Magazin Article (pdf, 4.338 KB)

Čti více ...

Nový projekt LIFE+ „Drop velký“ 2010 - 2015 – úspešná ochrana západopanonské populace pokracuje

Cílem projektu LIFE+ je pokračování úspěšného konceptu projektu LIFE „Drop velký“ až do r. 2015, a to ve všech čtyřech oblastech významných pro dropa velkého v Rakousku.

Poté, co byla ve dvou dílčích oblastech dalekosáhle odstraněna hlavní příčina mortality a tím ohrožení celé západopanonské populace (elektrická vedení byla překládána do země, nebo označována), by měla být provedena další obdobná opatření zvláště na lokalitách Sandboden a Praterterrasse. To by mělo přispět k dlouhodobému zvýšení početnosti rakouské a celé přeshraniční západopanonské populace dropa velkého. Kromě toho bude místním obyvatelům na příkladu ochrany dropa představena mimořádná hodnota kulturní krajiny jejich regionu a nutnost mezinárodní ochrany přírody v rámci soustavy Natura 2000 a projektu LIFE+.

Drop velký (Otis tarda) patří k nejtěžším létajícím ptákům na světě. Je to jeden ze světově ohrožených druhů, které se vyskytují v Rakousku. Celosvětová populace čítá cca 50 000 jedinců, z toho 2400 ex. žije ve střední Evropě.

Drop velký (Otis tarda) je jedním z nejtěžších ptáků, kteří dokážou létat. Tento světově ohrožený druh se vyskytuje i v Rakousku. Celosvětová populace čítá přibližně 50 000 ptáků, 2400 jich žije ve střední Evropě.

Je to nesporně jeden z nejpůsobivějších jevů přírody, když samci dropa velkého (kteří mohou vážit více než 16 kg) předvádějí v dubnu a květnu své jedinečné svatební tance. V Rakousku je lze pozorovat jen na několika málo místech na východě země. V době rozmnožování se samci dropa velkého „pyšně“ procházejí otevřenou zatravněnou krajinou nebo zemědělskou „stepí“. Během toku umí bleskově převrátit křídla tak, že spodní strana ručních a loketních letek a spodní krovky směřují nahoru. Ve vrcholné fázi tvoří spodní strana ocasu, překlopeného dopředu a vějířovitě rozevřeného, nejvyšší bod a pták se mění v hromádku bílého peří. Takový samec je viditelný zdálky a přitahuje samice z širokého okolí.

Ale prosím nerušit!. Dropi jsou opatrní a plaší. Když cítí, že se blíží nebezpečí, odlétají na vzdálenost i více než 1 km, což platí jak pro tokající a hnízdící ptáky, tak pro samice s mláďaty.

Drop velký dokáže vzlétnout z místa. I když je to neúnavný letec a za den překoná vzdálenost i více než 200 km, jeho manévrovací schopnost je kvůli vysoké váze a velkému rozpětí křídel omezená. Středoevropští dropi jsou částečně stěhovaví, za tvrdých zim se posunují o několik set kilometrů. V té době jsou vystaveni různému nebezpečí, například kolizi s dráty elektrického vedení.

Zajistit přežití tohoto světově ohroženého druhu ve střední Evropě včetně Rakouska, to je cílem četných projektů záchrany, které jsou s finanční pomocí Evropské Unie v současnosti realizovány v několika evropských zemích.

Na těchto stránkách, které jsou pravidelně doplňovány a aktualizovány, můžete najít informace o dropovi velkém a probíhajících ochranářských opatřeních.

SPAs (ptací oblasti) pro západopanonskou populaci
SPAs (ptací oblasti) pro západopanonskou populaci