Poslední Novinky

Seminar "Vögel in der Kulturlandschaft"

Participation at the Seminar "Vögel in der Kulturlandschaft" on August 11th 2017 in the chamber of agriculture NÖ. Presentation about the Great Bustard, as well as Presentation of the LIFE Project in many dialogues by Rainer Raab. (Action E.6: Publications in scientific journals and presentations at scientific conferences)

Presentation Otto Bauer

 

Čti více ...

Sad news from "Sitzendorf an der Schmida"

On July 21 an article is published about two dead Great Bustards. One of the Bustards had an injured wing and the second one was killed by a mower. That is a good example, that we still have a lot work in front of us for protecting Great Bustards.

Tot: Zwei Trappen in einer Woche (pdf, 213 KB)

 

Čti více ...

Interesting article about the LIFE Project Great Bustard in a hungarian Online Journal

On July 8th 2017 an interesting article about the LIFE Project Great Bustard is published in an important hungarian Online Journal. The focus lays on the important cooperation with farmers and agrotechnology enterprises.

Die Zeit der Großtrappe - Im Vogelschutz zählt man auf die Landwirte (PDF, 535 KB)

Čti více ...

ORF TV Report and several Newspaper Articles about the opening of the Great Bustard Observation Tower Zurndorf

ORF-Report about the official Opening of the LIFE+ Observation Tower Zurndorf. The opening of the tower was held in the course of the 25 years of LIFE anniversary and was a big success. Next to Bustard coordinator Rainer Raab, member of the parliament and mayor Werner Friedl, Councilor Astrid Eisenkopf and ÖGG chairmen Werner Falb-Meixner were present.

ORF-TV Report from the 19.05.2017

Burgenland: Großtrappen in einem neuen Blickfeld (pdf, 34 KB)

Gute Sicht auf Großtrappen (pdf, 574 KB)

Stromleitung unter der Erde schützen Großtrappen (pdf, 826 KB)

Aussichtsturm für Großtrappen (pdf, 1.653 KB)

Čti více ...

Nový projekt LIFE+ „Drop velký“ 2010 - 2015 – úspešná ochrana západopanonské populace pokracuje

Cílem projektu LIFE+ je pokračování úspěšného konceptu projektu LIFE „Drop velký“ až do r. 2015, a to ve všech čtyřech oblastech významných pro dropa velkého v Rakousku.

Poté, co byla ve dvou dílčích oblastech dalekosáhle odstraněna hlavní příčina mortality a tím ohrožení celé západopanonské populace (elektrická vedení byla překládána do země, nebo označována), by měla být provedena další obdobná opatření zvláště na lokalitách Sandboden a Praterterrasse. To by mělo přispět k dlouhodobému zvýšení početnosti rakouské a celé přeshraniční západopanonské populace dropa velkého. Kromě toho bude místním obyvatelům na příkladu ochrany dropa představena mimořádná hodnota kulturní krajiny jejich regionu a nutnost mezinárodní ochrany přírody v rámci soustavy Natura 2000 a projektu LIFE+.

Drop velký (Otis tarda) patří k nejtěžším létajícím ptákům na světě. Je to jeden ze světově ohrožených druhů, které se vyskytují v Rakousku. Celosvětová populace čítá cca 50 000 jedinců, z toho 2400 ex. žije ve střední Evropě.

Drop velký (Otis tarda) je jedním z nejtěžších ptáků, kteří dokážou létat. Tento světově ohrožený druh se vyskytuje i v Rakousku. Celosvětová populace čítá přibližně 50 000 ptáků, 2400 jich žije ve střední Evropě.

Je to nesporně jeden z nejpůsobivějších jevů přírody, když samci dropa velkého (kteří mohou vážit více než 16 kg) předvádějí v dubnu a květnu své jedinečné svatební tance. V Rakousku je lze pozorovat jen na několika málo místech na východě země. V době rozmnožování se samci dropa velkého „pyšně“ procházejí otevřenou zatravněnou krajinou nebo zemědělskou „stepí“. Během toku umí bleskově převrátit křídla tak, že spodní strana ručních a loketních letek a spodní krovky směřují nahoru. Ve vrcholné fázi tvoří spodní strana ocasu, překlopeného dopředu a vějířovitě rozevřeného, nejvyšší bod a pták se mění v hromádku bílého peří. Takový samec je viditelný zdálky a přitahuje samice z širokého okolí.

Ale prosím nerušit!. Dropi jsou opatrní a plaší. Když cítí, že se blíží nebezpečí, odlétají na vzdálenost i více než 1 km, což platí jak pro tokající a hnízdící ptáky, tak pro samice s mláďaty.

Drop velký dokáže vzlétnout z místa. I když je to neúnavný letec a za den překoná vzdálenost i více než 200 km, jeho manévrovací schopnost je kvůli vysoké váze a velkému rozpětí křídel omezená. Středoevropští dropi jsou částečně stěhovaví, za tvrdých zim se posunují o několik set kilometrů. V té době jsou vystaveni různému nebezpečí, například kolizi s dráty elektrického vedení.

Zajistit přežití tohoto světově ohroženého druhu ve střední Evropě včetně Rakouska, to je cílem četných projektů záchrany, které jsou s finanční pomocí Evropské Unie v současnosti realizovány v několika evropských zemích.

Na těchto stránkách, které jsou pravidelně doplňovány a aktualizovány, můžete najít informace o dropovi velkém a probíhajících ochranářských opatřeních.

SPAs (ptací oblasti) pro západopanonskou populaci
SPAs (ptací oblasti) pro západopanonskou populaci